Skip to main content

Around the tea

Yunomi - Kimura
CHF 21.00
Chasaji Eggplant
CHF 9.50
Chasen small
CHF 29.50
Tea Caddy - indigo
CHF 14.50
Tea Caddy - Zodiac
CHF 14.50
Chasen
CHF 24.50
Chasen Naoshi
CHF 15.00
Hishaku
CHF 30.00
Chasen dark
CHF 24.50
Yunomi - Nishikiori
CHF 18.00
Yunomi - Neko
CHF 21.00
Yunomi - Tokusa
CHF 14.00
Yunomi - Shino
CHF 26.00
Yuzu Ryokucha
CHF 16.00
Mug - Pink Rabbits
CHF 24.00
Mug - Shimo
CHF 18.00
Matcha Daily (100g)
CHF 24.50
Teacup - Hanabi
CHF 28.00
Yunomi - Dragon
CHF 28.00
Tea Bowl - Akasabi
CHF 18.00
Sencha No.21 (60g)
CHF 14.50
Teacup - Wakakusa
CHF 15.00
Genmaicha (60g)
CHF 14.50
Hojicha (60g)
CHF 14.50
Bancha (60g)
CHF 14.50
Kukicha (60g)
CHF 14.50
Wakoucha (60g)
CHF 14.50
Wakoucha (100g)
CHF 17.50
Teacup - Tombo
CHF 22.00
Kukicha (100g)
CHF 17.50
Sencha No.21 (100g)
CHF 17.50
Mug - Neko Nyan
CHF 15.00
Mug - Neko Mike
CHF 15.00
Genmaicha (100g)
CHF 17.50
Cup - Daruma
CHF 19.50
Bancha (100g)
CHF 17.50
Hojicha (80g)
CHF 16.50
Tasse - Aito Gray
CHF 24.00
Tasse - Aito Pink
CHF 24.00
Teacup - Kushime
CHF 22.00