Skip to main content

Geschirr

EDO GLAS - Fuji
CHF 75.00
HS Tumbler 390ml
CHF 16.50
HS Tumbler 315ml
CHF 15.80
HS Tumbler 280ml
CHF 14.50
HS Tumbler 115ml
CHF 11.50
Wellenschale Urushi
CHF 80.00
VINTAGE Miso Urushi
CHF 64.00
Schale KUSHIME
CHF 45.00
Kairagi Schale
CHF 42.00
Thin Plate 10.0
CHF 155.00
Thin Plate 7.0
CHF 95.00
Soji Sara
CHF 75.00
Schale SIBO
CHF 75.00
Hagi Yaki Schale
CHF 68.00
Glas klein TAISHO ROMAN
CHF 54.00   CHF 43.20
Glas 240ml TOKUSA
CHF 57.00   CHF 45.60
Glas 90ml TOKUSA
CHF 48.00   CHF 38.40
Glas 300ml TOKUSA
CHF 57.00   CHF 45.60
Glas 150ml TOKUSA
CHF 48.00   CHF 38.40